En aquest apartat trobareu la normativa per a la presentació de comunicacions orals per al Congrés i per la Trobada d’Estiu de la SCRiTC. Aneu amb compte que les dates i instruccions són diferents.

Comunicacions orals: aportacions a la Psicologia General Sanitària -Societat Catalano Balear de Psicologia (SCBP) i Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Les aportacions científiques presentaran en format de comunicació oral i tindran una duració de 8 minuts.

Normativa i instruccions:

 1. El resum es presentarà exclusivament a través del correu electrònic scbpsicologia@scbpsicologia.org en format pdf.
 2. La data límit per a l’enviament de les propostes d’aportacions és el 17/05/2019. Els resums rebuts fora d’aquesta data o que no segueixin les normes presents, no seran acceptats.
 3. La tramesa del resum suposa l’acceptació de les normes i de la difusió del contingut de la comunicació oral.
 4. Els resums de les aportacions seran revisats pel Comitè Científic. Els autors seran informats de la decisió d’acceptació o rebuig com a màxim el 24/05/2019.
 5. L’acceptació de l’aportació requereix la inscripció al Congrés d’almenys un/una dels/de les seus/seves autors/ores.
 6. Al resum enviat, han de constar tots els autors/es que han format part del treball per a poder fer el certificat d’acreditació adequadament.
 7. El resum enviat haurà d’anar acompanyat de la fitxa corresponent amb les dades que en ella es requereixen. Per optar al premi de millor comunicació oral per la “Millor contribució al coneixement en Psicologia General Sanitària derivada dels treballs de fi de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària” cal presentar el justificant de matrícula, juntament amb la resta de documents requerits.
 8. Els resums escrits no poden excedir les 250 paraules. El resum estarà encapçalat obligatòriament pel títol del treball i pel nom dels/de les autors/ores i les seves filiacions. A continuació es trobaran els apartats d’introducció, objectius, mètode, resultats i conclusions, i no ha d’incloure cites bibliogràfiques.
 9. El divendres 7-06-2019 es faran públics els guanyadors de la “Millor aportació científica” atorgat per la SCBP i de la “Millor contribució derivada dels treballs de fi de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària” atorgat per la UAB.

Comunicacions a la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRiTC) en el marc de la trobada d’estiu.

Els psicòlegs que estiguin cursant un màster o la residència PIR o l’hagin acabat el curs acadèmic anterior podran presentar un cas clínic tractat amb teràpia cognitiva. La durada de les comunicacions serà de 10 minuts.

Normativa i instruccions:

 1. El resum s’ha de fer arribar com a data límit el 17 de Maig de 2019 a la Secretaria de la SCRiTC, via correu electrònic a l’adreça: info@scritc.org indicant en l’assumpte “Premi casos clínics”.
 2. Juntament amb l’enviament del resum s’haurà d’enviar un document acreditatiu que permeti certificar que s’està cursant un màster o la residència PIR o que l’ha acabat l’anterior curs acadèmic (matrícula o certificat oficial).
 3. El Comitè Científic de l’SCRiTC revisarà els resums i en seleccionarà 6. Els resums seleccionats es comunicaran per correu electrònic als seus autors abans del 24 de maig.
 4. La presentació dels treballs seleccionats es realitzarà el dia 8 de juny de 16 a 18 hores. Les presentacions tindran una durada de 10 minuts, amb 5 minuts de discussió, i es duran a terme per rigorós ordre alfabètic dels seleccionats.
 5. La dotació del Premi és de 150 €.
 6. El premi es decidirà per votació popular entre els assistents a la sala.
 7. El resum del cas tindrà un màxim de 500 paraules i seguirà aquesta estructura:
  • Simptomatologia.
  • Avaluació.
  • Tractament.
  • Evolució del pacient.
  • Conclusió.